Poczuj siebie
w tańcu i ruchu!

Specjaliści wielu dziedzin pracy z ciałem potwierdzają stymulujące, regulujące i wzmacniające znaczenie ruchu dla ludzkiego ciała i psychiki.
Z obserwacji wynika, że ciało nadmiernie napięte, nieharmonijnie pracujące lub wręcz zablokowane przez różne doświadczenia życiowe i brak ruchu, potrzebuje odkryć się na nowo, a niekiedy zdefiniować się ponownie.

Polityka prywatności